Zeliščar logo

Zeliščna kmetija pod Hrelenom

Na Zeliščni kmetiji pod Hrelenom se ukvarjamo s pridelavo in predelavo zelišč. Kmetujemo ekološko saj se zavedamo pomena zdrave hrane, varstva okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Z našim delom pa spodbujamo, ohranjamo in vzpostavljamo živost in rodovitnost v tleh. Torej delamo z naravo in ne proti njej. Kmetijske površine, prostore za predelavo in skladiščenje imamo v Starem trgu ob Kolpi - občina Črnomelj, nekaj nasadov in tradicionalno sušilnico pa pod opuščeno vasico Hrelen v občini Kočevje. Preberi več

Naše živali

Mi