Zeliščar logo

Zeliščna kmetija pod Hrelenom

Hana

Za enkrat še študentka sredozemskega kmetijstva na UP FAMNIT. Na zeliščni kmetiji pomagam po svojih zmožnostih in bom z letošnjim letom končno realizirala tudi lastno idejo; permakulturno-biodinamičen nasad uporabnih rastlin. Moja zanimanja so precej povezana s smerjo izobrazbe in delom, ki ga imam priložnost opravljati doma. Čas rada preživljam v naravi, kjer delam z zemljo, raziskujem užitve divje rastline, plezam, kulinarično in rokodelsko ustvarjam...