Zeliščar logo

Zeliščna kmetija pod Hrelenom

Kolektivna blagovna znamka Belokranjsko / Bela krajina finest

Belokranjsko / Bela krajina finest je kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina, vzpostavljena po modelu »Izvorno slovensko«. Prav po tem modelu so bile vzpostavljene tudi blagovne znamke (KBZ) Bohinjsko, Dobrote Dolenjske, Okusi Rogle, Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija in številne druge. Za oblikovanje kolektivnih blagovnih znamk (KBZ) in sistem certificiranja je poskrbela dr. Tanja Lešnik Štuhec. Ponudniki svoje izbrane izdelke, storitve ali doživetja izročijo v ocenjevanje, izvedeno s strani neodvisne strokovne komisije. Poleg velikega poudarka na zgodbi, ki izdelek poveže z značilno naravno in kulturno dediščino se preverja tudi ali ponudnik s svojim izdelkom dosega predpisana merila kakovosti, upošteva trajnostne pristope ter posluje družbeno odgovorno. 

Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina je projekt, katerega cilj je povezati belokranjske ponudnike. Z enotnim sistemom certificiranja se potrošnikom zagotovi kakovostne, tradicionalne in lokalne izdelke, z zgodbo, okusom in krajinsko podobo, ki so pridobljeni na trajnosten in sonaraven način. S certifikatom kakovosti Belokranjsko / Bela krajina finest so lahko označeni le izdelki, storitve in ponudniki, ki so pridobili pravico do uporabe te kolektivne blagovne znamke.

Na zeliščni kmetiji, smo za projekt Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina slišali že v prvi polovici lanskega leta. Najprej smo se udeležili uvodnih skupinskih delavnic, kjer so nam podrobneje predstavili sistem vzpostavitve KBZ BK. Celotna ideja projekta nam je bila hitro pri srcu, saj spodbuja načela s katerimi se lahko tudi sami definiramo. Kot potencialni ponudniki, smo se konec maja prijavili na razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke belokranjsko. Začela se je pot individualnih svetovanj, izpolnjevanja obrazcev, izboljšav izdelkov in na koncu seveda tudi oddaje izdelkov v ocenjevanje. 

Naša kmetija je za pridobitev certifikata KBZ Belokranjsko na ocenjevanje prijavila tri izdelke in prav vsi so izpolnili zastavljene kriterije. Veseli torej sporočamo, da so prejemniki certifikata kakovosti tudi naši izdelki:

  • čajna mešanica »KOLPSKA LEPOTA«
  • ZELIŠČARJEV LEDENI ČAJ
  • zeliščarjevo pecivo »STARINSKI PANJ«

Z dnem 14. 4. 2023 smo opravili še zadnjo formalnost na (prvi) podelitvi certifikatov znamke Belokranjsko, kjer je bil poplačan ves naš trud in delo. Belokranjski obrtniki, rokodelci in gostinci (skupaj nas je bilo kar osemintrideset), pa smo se na ta dan predstavili tudi na prodajnem sejmu certificiranih izdelkov. Celoten dogodek se je odvijal na Metliškem gradu, s spremljavo Tamburaške skupine Melos. 

Vse certificirane izdelke lahko kupite v Hiši dobrot Bele krajine, Vinoteki v Muzejski hiši Semič, prostorih TIC-a Črnomelj in na spletni trgovini Belokranjski izdelki. Certificarini izdelki Zeliščne kmetije pod Hrelenom, bodo poleg že navedenih prodajnih mest in redne ponudbe v nekaterih gostinskih lokalih, na voljo tudi v naši spletni trgovini.

Na naši zeliščni kmetiji, se bomo še naprej trudili prispevati k raznoliki lokalni ponudbi. Z našim delom prav tako želimo povečati tudi prepoznavnost Poljanske doline ob Kolpi, ki je povezovalna točka kar dveh zanimivih destinacij in sicer Kočevsko in Bela krajina. V prihodnje pa smo si zastavili cilj, da v proces certifikacije KBZ Belokranjsko dodamo še kakšen zanimiv izdelek ali doživetje.

Hana, zeliščarjeva hči